תנאי הזמנה ושימוש באתר

מונחים

1. ספק האטרקציה / אתר הפעילות / מפעיל החוויה, להלן בית העסק

2. מפיץ הכרטיס להלן אבוקיאק בע"מ / abukayak.co.il

3. רוכש הכרטיס באמצעות ממשקי האינטרנט של אבוקיאק  בע"מ להלן משתמש הקצה

4. כרטיס, לרבות אישור דיגיטלי

5. עסקה / הזמנה סך כל הכרטיסים שנרכשו ברכישה אחת ע"י משתמש הקצה

6. נתונים אישיים, כל מידע שמשתמש הקצה או בית העסק מכניס לממשקי רכישת הכרטיסים של אבוקיאק בע"מ

כללי
שימוש באתר האינטרנט של אבו קיאק שייט ותירות בע"מ / abukayak.co.il על ידי "משתמש הקצה" או בית עסק, או רכישת כרטיסים, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן,
כל המבצע פעולה באמצעות אתר זה מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אבו קיאק שייט ותירות  בע"מ ו/או כל חברה קשורה לרבות מנהלי האתר, בעלי המניות, שלוחיהם או מי מטעמם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, לגברים ולנשים.

רכישה באתר האינטרנט
על משתמש הקצה להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

הכרטיסים אינם תקפים לאירועים מיוחדים או פעילויות המתומחרות בנפרד ואינן כלולות במחיר הכרטיס.

תוקף הכרטיס
הכרטיסים מוגבלים לעונת הפעילות  לצורך מימושם, כך שתוקפו של הכרטיס יהיה אך ורק לפעילות המסוימת בלפי התאריך המסוים כפי שצוין בעת רכישת הכרטיס.

לא ניתן יהיה לעשות בכרטיס שפג תוקפו כל שימוש והכרטיס לא יקנה לרוכש הכרטיס כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין. על כן, באחריות רוכש הכרטיס לממש את הכרטיס על פי תוקפו.

הכרטיס הנו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש כרטיס יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מהכרטיס גלומה בכרטיס המקורי וכל העתק של כרטיס, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות.

אספקת הפעילות ו/או השירות תהייה תוך הצגת הכרטיס עצמו לבית העסק בתאריך שיוצג עליו. ייתכן שבעת מימוש הכרטיס יידרש הרוכש על ידי בית העסק להציג תעודה מזהה או אמצעי זיהוי אחר.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, יבוטלו הכרטיסים שרכשתם

ביטולים
למשתמש ההזכות לבטל כרטיס שרכש בהתאם לתנאי הביטול הנזכרים בתהליך הרכישה הנקבעים ע"י בית העסק, בכפוף לכל דין. פעולת הזיכוי בחברת האשראי עשויה להימשך 21 ימי עסקים ויותר.

במידה ובית העסק ביטל את הפעילות ו/או השרות יושב למשתמש  הסכום ששולם על ידו בגין הכרטיס לפעילות ו/או השרות בגינו נרכש הכרטיס במלואו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

בעל העסק עשוי לשנות ללא הודעה מוקדמת את שעות הפעילות באטרקציה עקב שיפוץ, תפוסת מבקרים, מזג אוויר, אירועים מיוחדים.

אחריות
אבוקיאק שייט ותירות בע"מ אינה אחראית לכרטיסים שאבדו, נגנבו או הושחתו.

המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בית העסק , אין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד בית העסק בע"מ לגבי אופיים טיבם והתאמתם לרוכש

זכויות יוצרים
אבוקייק בע"מ וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר, בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של זברה חוויות בע"מ, כל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

משתמש האתר  לא יעלה לאתר, יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה ו/או בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות בקשר עם כל חומר שהועלה על ידו כאמור וכל נזק אחר הקשור לכך

דיוור
על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, אבוקיאק שייט ותיירות בע"מ חפצה לשלוח לך הודעות לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת עת רכשת כרטיסים באתר.

הנך מאשר בזאת ל"אבוקיאק" ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של  בית העסק, דרך הדואר האלקטרוני abukayak@gmail.com  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שבית העסק ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, תכתובת דואר אלקטרוני, ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק (שם, תמונת, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או בית העסק במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בת העסק, יישמרו במאגרי המידע של אבוקיאק שייט ותיירות בע"מ.